Giới thiệu Công ty

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm ược ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Quá trình phát triển

2016
Tháng 10 Chuyển Công ty ến ịa iểm hiện tại
2015
Tháng 09 Thành lập Công ty BrandNew Machinery
2013
Tháng 07 Giám ốc iều hành Công ty L&C Korea
2009
Tháng 12 Sát nhập với Công ty Rossi M.
(Công ty chế tạo máy Coating)
2000
Tháng 01 Tái thành lập Công ty Prin Tech
1998
Tháng 04 Hợp nhất với Công ty máy Osung
1993
Tháng 07 Thành lập Công ty Prin Tech