Giới thiệu Công ty

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Ý niệm kinh doanh

 • 경영방침

  Thay đổi

  không ngừng nỗ lực
  phát triển để trở nên tốt hơn.

 • 경영방침

  Tín nhiệm

  với ý niệm tôn trọng hai bên,
  hợp tác cùng tồn tại, phát triển thì cần coi trọng các khái niệm cơ bản.

 • 경영방침

  Sự phát triển

  không đứng yên tại một chỗ mà
  luôn luôn thử thách với các công nghệ mới.