Giới thiệu Công ty

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

địa chỉ

Location 200-5, Mubong-gil, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel +82-31-358-8040~1
Fax +82-505-300-8041
E-mail bnm@bnmc.co.kr