Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Phòng kinh doanh tấm Film

Protective Coating Machine

도면
Specifications for Protective Coating Machine
Major Specification Kind of Web PET Flim
Guide Roll Width 1,700 mm
Web Width Max. 1,600 mm
Coating Product Micro Coating Type
Slot Die Coating Type
Machine Speed Max. 100 m/min
Driving Motor AC Vector or Servo Motor
1st & 2nd Unwinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Driving Motor AC Vector or Servo Motor
Dry Chamber type Z-Nozzle Type
Roll Support Type
Length 4 M x 7 Zone = 28 M
Heat Source Thermo Oil, Gas Hot-Air
Blower Turbo Fan (VVVF)
Rewinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Driving Motor AC Vector or Servo Motor