Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Phòng kinh doanh đóng gói sản phẩm

Slitting Machine

도면 도면 도면 도면 도면
Specifications for Slitting Machine
Major Specification Kind of Web OPP, CPP, PET, AL-Foll, Paper, etc
Guide Roll Width 1,300 mm
Web Width Max. 1,200 mm
Coating Product Shear Knife Type
Machine Speed Max. 300 m/min
Driving Motor AC Vector Motor
1st & 2nd Unwinder Type One Shaft Center Winding
Reel Dia. Max. ø800 mm
Driving System Powder Brake
Edge Guider E.P.C or L.P.C
Rewinder Type One Shaft Center Winding
Reel Dia. Max. ø500 mm
Driving Motor P.C + AC Vector Motor