Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Phòng kinh doanh đóng gói sản phẩm

Extrusion Laminating Machine

도면 도면
Specifications for Extrusion Laminating Machine
Major Specification Kind of Web OPP, CPP, PET, AL-Foll, Paper, etc
Guide Roll Width 1,300 mm
Web Width Max. 1,200 mm
Coating Product Direct Gravure Coating Type
Machine Speed Max. 250 m/min
Driving Motor AC Vector Motor
Unwinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Shaft Shaftless Pneumatic Type
Driving Motor AC Vector Motor
Coating Unit Cylinder Size D(ø130~200 mm), L(900~1,250 mm)
Chucking Type Pneumatic Shaftless Locked Type
Impression Type One Roll Type
Doctor Holder One Touch Fixed Type
Drying Steam Boilerl, Gas Hot-Air
Extruderr Resin LDPE, PP, LLDPE, EAA, EVA< etc
Output 250 Kgf/hr (LDPE)
Driving Motor AC Motor
T-Die Lip Length 1,350 mm (Manual)
Coating Thickness 15~50 micron
Laminating Unit Chiller Roll Dia. ø600 mm
Driving Motor AC Vector Motor
Rewinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Shaft Shaftless Pneumatic Type
Driving Motor P.C + AC Vector Motor