Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Phòng kinh doanh đóng gói sản phẩm

Non Solvent Rewinding Machine

도면
Specifications for Non Solvent Rewinding Machine
Major Specification Kind of Web OPP, CPP, PET, AL-Foll, Paper, etc
Guide Roll Width 1,300 mm
Web Width Max. 1,200 mm
Coating Product Four Roll Coating Type
Machine Speed Max. 300 m/min
Driving Motor AC Vector Motor
1st & 2nd Unwinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Shaft Shaftless Pneumatic Type
Driving Motor AC Vector Motor
Coating Unit Type Four Roll Coating Type
Driving Motor AC Vector Motor
Laminating Unit Type Two Roll Press Type
Driving Motor AC Vector Motor
Rewinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Shaft Shaftless Pneumatic Type
Driving Motor AC Vector Motor