Giới thiệu Công ty

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Thư của Chủ tịch HĐQT

Công ty BrandNew Machinery Chúng tôi đang phát triển thương hiệu dựa theo xu hướng của thị trường như tính chính xác, công nghệ cao, đa dạng hóa v.v dựa trên hệ thống vận hành hiệu suất cao và nguồn nhân lực đã được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến và giàu kinh nghiệm.

  • Thứ nhất, là doanh nghiệp ưu tiên sự thay đổi
  • Thứ hai, là doanh nghiệp mang tới sự tín nhiệm cho khách hàng
  • Thứ ba, là doanh nghiệm không ngừng phát triển và tiến trước một bước
    Phát triển nhưng vẫn giữ nguyên giá trị, luôn luôn nỗ lực để ngày càng hoàn thiện

Hơn nữa, chúng tôi luôn chú trọng tới việc nâng cao tính năng sản xuất và chất lượng sản phẩm, và lỗ lực trong việc hướng tới giảm nguyên liệu đầu vào của quý Công ty theo khẩu hiệu

"Nâng cao lợi nhuận sản xuất"

Chủ tịch HĐQT Công ty BrandNew Machinery Seong-jin Do