Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Phòng kinh doanh tấm Film

PDLC Coating Machine

도면
Specifications for PDLC Coating Machine
Major Specification Kind of Web PET Flim
Guide Roll Width 1,700 mm
Web Width Max. 1,600 mm
Coating Product Slot Die Coating Type
Machine Speed Max. 100 m/min
Driving Motor AC Vector or Servo Motor
1st & 2nd Unwinder Type One Shaft Center Winding
Reel Dia. Max. ø600 mm
Driving Motor AC Vector or Servo Motor
Dry Chamber type Low UV Lamp Box
High UV Lamp Box
Rewinder Type One Shaft Center Winding
Reel Dia. Max. ø600 mm
Driving Motor AC Vector or Servo Motor