Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được ứng dụng kĩ thuật và thiết kế tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như Máy Coating, Máy kiểm tra, Máy Slitter, Máy in v.v

CUSTOMER

Tel. +82-31-358-8040~1

Fax : +82-505-300-8041

Am. 09:00 ~ Pm. 06:00

Email : bnm@bnmc.co.kr

Phòng kinh doanh đóng gói sản phẩm

Dry Laminating Machine

도면
Specifications for Dry Laminating Machine
Major Specification Kind of Web OPP, CPP, PET, AL-Foll, Paper, etc
Guide Roll Width 1,300 mm
Web Width Max. 1,200 mm
Coating Product Direct Gravure Coating Type
Machine Speed Max. 300 m/min
Driving Motor AC Vector Motor
1st & 2nd Unwinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Shaft Shaftless Pneumatic Type
Driving Motor AC Vector or Servo Motor
Coating Unit Cylinder Size D(ø130~200 mm), L(900~1,250 mm)
Chucking Type Pneumatic Shaftless Locked Type
Impression Type One Roll Type
Doctor Holder One Touch Fixed Type
Drying Steam Boiler, Gas Hot-Air
Length 3 M x 4 Zone = 12 M
Rewinder Type Two Shaft Turret Type
Reel Dia. Max. ø800 mm
Shaft Shaftless Pneumatic Type
Driving Motor AC Vector Motor